Do kiedy są ważne orzeczenia o niepełnosprawności, przedłużone ustawą covidową?

Wszyscy pamiętamy covid-19 i zamieszanie jakie wprowadził w naszym życiu. W związku z pandemią uchwalono tzw. ustawę covidową, która przedłużała z urzędu ważność orzeczeń o niepełnosprawności. Obecnie Sejm uchylił przepis, który wydłużał z automatu ważność orzeczeń o niepełnosprawności w czasie epidemii. Zrobił to w nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którą  prezydent podpisał 27 kwietnia 2023. Na początku w kolejce po nowe orzeczenie powinny ustawić się osoby, którym termin ważności orzeczenia upływał w pierwszym roku pandemii. Ich dokumenty są ważne tylko do końca tego roku. Jeśli Twoje orzeczenie utraciłoby ważność w terminie do 31.12.2020 roku i zostało przedłużone na podstawie ustawy covidowej, a potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku i dokumentacji ws. nowego orzeczenia, możesz skorzystać z mojej pomocy, więcej tutaj. 

W nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pojawiły się trzy terminy dotyczące wygaśnięcia ważności orzeczeń, które w czasie epidemii zostały automatycznie wydłużone i ściśle powiązane z okresem jej trwania. We wskazanej ustawie termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności nie będzie już powiązany z obowiązywaniem stanu epidemii (już zakończony) lub stanem zagrożenia epidemicznego. Ten ostatni trwa do odwołania, ale nie będzie już powodował wydłużenia ważności orzeczeń.Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że najprawdopodobniej stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany w końcu czerwca br. Wprowadzono go 16 maja 2022 roku i zastąpił on, trwający od 20 marca 2020 roku, stan epidemii.

Trzy terminy ważne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

W celu uniknięcia kumulacji wniosków w zespołach ds orzekania o niepełnosprawności,  Ustawodawca wprowadza trzy terminy ważności tzw. orzeczeń covidowych. Te, których pierwotny termin ważności upływał w „pierwszym roku” pandemii będą ważne do końca bieżącego roku. Te, których pierwotny termin ważności upływał w „drugim roku” pandemii będą ważne do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, zaś te, których pierwotny termin ważności upłynął lub upłynie do dnia poprzedzającego ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw zachowają ważność do 30 września 2024 roku. Spójrz na grafikę na końcu artykułu i ustal, w której grupie jesteś. 

Szczególnie powinny uważać te osoby, które mają termin ważności orzeczenia przypadający na więcej niż trzy miesiące po opublikowaniu ustawy (data publikacji nie jest jeszcze znana), gdyż nie dotyczą ich wskazane przepisy wydłużające ważność orzeczeń. Ich orzeczenia po prostu wygasną w określonym w dokumencie terminie. Takie osoby winny złożyć wniosek najwcześniej 30 dni przed upływem ważności swojego orzeczenia. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu wniosku i dokumentacji- zapraszam, kliknij tu.

W nowelizacji ustawy wskazano, że orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które traciłyby ważność do 31 grudnia 2020 roku (czyli w czasie stanu epidemii) zachowają ją do 31 grudnia 2023 roku. Natomiast orzeczenia, których ważność upływałaby w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (nadal trwał stan epidemii) zachowają ją do 31 marca 2024 roku. A z kolei orzeczenia tracące swą moc od 1 stycznia 2022 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu będą ważne aż do 30 września 2024 roku.

Ważne jest jednak to, że osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o nowe orzeczenie w dowolnym momencie, ale wtedy oczywiście – w dniu wydania nowego orzeczenia – to „stare”, którego termin w epidemii był automatycznie wydłużony, straci swą ważność.

Wprowadzany przepis jest szczególnie istotny dla osób, których orzeczenia miały pierwotny termin ważności do końca 2020 i 2021 roku, bo mają one odpowiednio pół roku lub około dziesięciu miesięcy na zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów (głównie medycznych), przygotowanie i złożenie wniosku oraz uzyskanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności. To tak naprawdę mało czasu, skorzystaj z mojej profesjonalnej pomocy i zdobądź takie orzeczenie, jakiego potrzebujesz, kliknij. Orzekałam prawie 10 lat w zespole ds orzekania. Mam doświadczenie, wiedzę i z dużym prawdopodobieństwem otrzymasz z moja pomocą to, czego Ci potrzeba. 

pozytywna-dyscyplina