Cześć. Tu Dolores.

Łączę kropki w orzecznictwie, dla Ciebie. Zjedź niżej i rozejrzyj się , proszę w czym mogę Ci pomóc jako Pomocnik Rodzica. Potem  wybierz usługę, której potrzebujesz. Po kliknięciu w wybrany obrazek zostaniesz przekierowana do płatności i opisu wybranej usługi.

Dlaczego możesz mi zaufac w tych sprawach?  

  • Prawie 10lat orzekałam w zespole ds orzekania o niepełnosprawności. Złożyłam egzamin państwowy w tym zakresie i posiadam certyfikat uprawniający do orzekania (zdjęcie mojego certyfikatu, uprawniajacego do orzekania- obok).
  • Prawie 10 lat pracowałam w powiatowym centrum pomocy rodzinie, gdzie świadczyłam poradnictwo specjalistyczne w zakresie orzekania o niepełnosprawności, orzekania o kształceniu specjlanym, świadczeń pomocy społecznej, w tym świadczeń rodzinnych, dofinansowań PFRON, ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych.
  • Do zakresu moich obowiązków należało również przygotowywanie pism do osób fizycznych i organizacji pozarządowych, zawieranie umów cywilno- prawnych zarówno z osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi.
  • Z wykształcenia jestem magistrem socjologii, o specjalności: praca socjalna.
  • Jestem też tłumaczem Polskiego Języka Migowego.
  • Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz orzeczeniem o niepełnosprawności, które wychowuję w duchu pozytywnej dyscypliny, bez kar i nagród.

Zapraszam , Dolores